Tư Vấn Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp,300.000 VNĐ

soi số chuẩn nhất ngày :20-09-21


Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
20-09-21 TT Huế
Phú Yên
19-09-21Kon Tum: 45,
Khánh Hòa: 79
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
216
18-09-21Đà Nẵng: 02,
Quảng Ngãi: 57,
Đắc Nông: 99
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
243
17-09-21Gia Lai: 98,
Ninh Thuận: 07
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
245
16-09-21Bình Định: 51,
Quảng Trị: 27,
Quảng Bình: 21
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
267
15-09-21Đà Nẵng: 60,
Khánh Hòa: 96
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
244
14-09-21Đắc Lắc: 41,
Quảng Nam: 41
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
240
13-09-21TT Huế: 12,
Phú Yên: 96
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
263
12-09-21Kon Tum: 62,
Khánh Hòa: 90
Trúng Khánh Hòa272
11-09-21Đà Nẵng: 37,
Quảng Ngãi: 05,
Đắc Nông: 96
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
232
10-09-21Gia Lai: 31,
Ninh Thuận: 82
Trúng Gia Lai218
09-09-21Bình Định: 57,
Quảng Trị: 24,
Quảng Bình: 50
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
287
08-09-21Đà Nẵng: 68,
Khánh Hòa: 44
Trúng Đà Nẵng281
07-09-21Đắc Lắc: 47,
Quảng Nam: 72
Trúng Đắc Lắc241
06-09-21TT Huế: 01,
Phú Yên: 17
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
255
05-09-21Kon Tum: 04,
Khánh Hòa: 15
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
246
04-09-21Đà Nẵng: 60,
Đắc Nông: 83
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
163
03-09-21Gia Lai: 77,
Ninh Thuận: 30
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
230
02-09-21Bình Định: 99,
Quảng Trị: 65,
Quảng Bình: 30
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
253
01-09-21Đà Nẵng: 82,
Khánh Hòa: 47
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
251
31-08-21Đắc Lắc: 04,
Quảng Nam: 32
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
245
30-08-21TT Huế: 39,
Phú Yên: 25
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
248
29-08-21Kon Tum: 79,
Khánh Hòa: 14
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
220
28-08-21Đà Nẵng: 37,
Quảng Ngãi: 51,
Đắc Nông: 78
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
247
27-08-21Gia Lai: 19,
Ninh Thuận: 11
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
242
26-08-21Bình Định: 97,
Quảng Trị: 73,
Quảng Bình: 85
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
231
25-08-21Khánh Hòa: 01,
Đà Nẵng: 38
Trúng Khánh Hòa,
Trúng Đà Nẵng
240
24-08-21Đắc Lắc: 99,
Quảng Nam: 11
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
245
23-08-21TT Huế: 01,
Phú Yên: 68
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
249
22-08-21Kon Tum: 79,
Khánh Hòa: 54
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
249
21-08-21Quảng Ngãi: 19,
Đắc Nông: 70
Trúng Đắc Nông168
20-08-21Gia Lai: 49,
Ninh Thuận: 63
Trúng Gia Lai263