Tư Vấn Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip,300.000 VNĐ

Số chuẩn đánh là trúng ngày :20-09-21


Nạp đủ tiền, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
20-09-21 TT Huế
Phú Yên
19-09-21Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
246
18-09-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 9 Đắc Nông
254
17-09-21Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 8 Gia Lai,
Trúng đầu 0 Ninh Thuận
248
16-09-21Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng đầu 5 Bình Định,
Trúng đầu 1 Quảng Trị
247
15-09-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đầu 6 Đà Nẵng,
Trúng đầu 9 Khánh Hòa
255
14-09-21Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đuôi 1 Quảng Nam
291
13-09-21TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
264
12-09-21Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa
245
11-09-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
219
10-09-21Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đầu 7 Ninh Thuận
275
09-09-21Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 7 Bình Định234
08-09-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 8 Đà Nẵng,
Trúng đầu 7 Khánh Hòa
215
07-09-21Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đầu 6 Quảng Nam
251
06-09-21TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đầu 0 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
283
05-09-21Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đầu 0 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
242
04-09-21Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
186
03-09-21Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 7 Gia Lai,
Trúng đầu 3 Ninh Thuận
243
02-09-21Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 9 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 0 Quảng Bình
242
01-09-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng250
31-08-21Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đầu 0 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 2 Quảng Nam
290
30-08-21TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 9 TT Huế,
Trúng đầu 2 Phú Yên
245
29-08-21Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đầu 7 Kon Tum,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
256
28-08-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đầu 5 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 7 Đắc Nông
222
27-08-21Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đầu 1 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
272
26-08-21Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 7 Bình Định,
Trúng đuôi 3 Quảng Trị,
Trúng đuôi 5 Quảng Bình
238
25-08-21Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa,
Trúng đuôi 8 Đà Nẵng
251
24-08-21Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đầu 9 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
254
23-08-21TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đầu 0 TT Huế,
Trúng đuôi 8 Phú Yên
264
22-08-21Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Kon Tum241
21-08-21Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 8 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 0 Đắc Nông
167
20-08-21Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 9 Gia Lai,
Trúng đầu 3 Ninh Thuận
234