Tư Vấn Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip,200.000 VNĐ

Cam kết ăn 100% ngày :20-09-21


Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
20-09-21 TT Huế
Phú Yên
19-09-21Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng đầu 4 Kon Tum,
Trúng đuôi 9 Khánh Hòa
243
18-09-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi
235
17-09-21Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng đầu 9 Gia Lai,
Trúng đầu 0 Ninh Thuận
240
16-09-21Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 1 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 1 Quảng Bình
230
15-09-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng đầu 6 Đà Nẵng,
Trúng đầu 9 Khánh Hòa
208
14-09-21Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đuôi 1 Quảng Nam
240
13-09-21TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 2 TT Huế,
Trúng đầu 9 Phú Yên
226
12-09-21Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đầu 6 Kon Tum,
Trúng đầu 9 Khánh Hòa
270
11-09-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 5 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 3 Đắc Nông
238
10-09-21Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 1 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
233
09-09-21Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 7 Bình Định,
Trúng đuôi 4 Quảng Trị
248
08-09-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 8 Đà Nẵng,
Trúng đầu 7 Khánh Hòa
202
07-09-21Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đuôi 4 Quảng Nam
279
06-09-21TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đầu 0 TT Huế,
Trúng đầu 1 Phú Yên
217
05-09-21Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 5 Khánh Hòa
241
04-09-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông179
03-09-21Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
259
02-09-21Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng đầu 9 Bình Định,
Trúng đầu 6 Quảng Trị,
Trúng đầu 3 Quảng Bình
265
01-09-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đầu 8 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
263
31-08-21Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 2 Quảng Nam228
30-08-21TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 9 TT Huế,
Trúng đầu 2 Phú Yên
240
29-08-21Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
238
28-08-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 8 Đắc Nông
244
27-08-21Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đầu 1 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
275
26-08-21Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đầu 9 Bình Định,
Trúng đuôi 3 Quảng Trị,
Trúng đầu 8 Quảng Bình
279
25-08-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng đầu 3 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
251
24-08-21Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
223
23-08-21TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đầu 0 TT Huế,
Trúng đuôi 8 Phú Yên
281
22-08-21Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 4 Khánh Hòa
235
21-08-21Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 8 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 0 Đắc Nông
160
20-08-21Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đầu 3 Ninh Thuận
254